Krukaroon: นักเรียนเปิดเรียนวันที่ 10 พ.ย. ครูลงชื่อปฏิบัติงาน 8 พ.ย.

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นักเรียนเปิดเรียนวันที่ 10 พ.ย. ครูลงชื่อปฏิบัติงาน 8 พ.ย.

สภาพหลังคาอาคารเรียน 2 

2 ความคิดเห็น:

  1. จริงๆ น่าจะเพิ่มอีก สัก 2-3 ชั้นนะครับ

    มันจะได้ สูงๆหน่อย เด็กเดินกันสนุกเลยครับ

    ^^ ได้โอกาสหลังคาพัง ก็เพิ่มไปอีก 3 ชั้นเลยครับ

    ตอบลบ
  2. ยิ่งสูงยิ่งอันตุรายเลยครับ

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon