Krukaroon: เชิญครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม การสอนแบบ blog สมัครเข้าเป็นเครือข่ายด้านล่างนี้

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เชิญครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม การสอนแบบ blog สมัครเข้าเป็นเครือข่ายด้านล่างนี้

เนื่องจากการสอนแบบ blog กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ หากครูท่านใดสนใจจะเข้ารับการอบรม
ให้การชี้แนะให้จัดทำ blog รายวิชาที่คุณครูกำลังสอน สามารถมีแบบทดสอบที่ผู้สอบทราบคะแนนทันที
ที่สอบเสร็จ หรือทำแบบทดสอบแล้วข้อมูลของผู้เข้าสอบสามารถบันทึกเอาไว้ได้อีกด้วย
สามารถสนองตอบในเรื่องใดบ้าง
-การเรียนเนื้อหาใส่เนื้อหาเอง หรือใช้ลิงก์ไปหาเนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนอินเตอร์เน็ต
-การสร้างแบบทดสอบทำได้สะดวก
-การมอบหมายงานนักเรียน ให้สร้าง blog ส่วนตัว และส่งงานผ่านบล็อกของนักเรียน
โดยมีปุ่มส่งงาน แยกห้องได้เป็นสัดส่วน
-นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ โดยใช้เว็บบอร์ด หรือ chat หรือโทรศัพท์ก็ได้
-นักเรียนสามารถใช้เรียนโดยปกติ เรียนชดเชย เรียนซ่อมเสริม เรียนเพิ่มเติม ได้ดีมาก
-ฯลฯ
สำหรับวันเวลาการแนะนำหรือเข้ารับการอบรม เมื่อรวมกลุ่มเครือข่ายได้ 5-10 คน แล้วจะมาร่วมกัน
กำหนดอีกครั้งหนึ่งครับ
สิ่งที่ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องมี คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 คนละ 1 เครื่อง หรือ 2 คนต่อ 1 เครื่องครับผม
สนใจลงชื่อในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ หรือโทร 081-9690238

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon