Krukaroon: สกัดเด็กฝาก...ทำได้แน่หรือ?

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สกัดเด็กฝาก...ทำได้แน่หรือ?


ข้อมูลเพื่อการศึกษาจาก http://www.thairath.co.th/content/edu/127818

2 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าเรายังเรียกร้องเงิน เด็กฝากก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ครับ
  ต้องการเงินมาก ก็รับเด็กฝากมาก ไปลดจำนวนเด็กที่สอบเข้าได้ให้น้อยลง โรงเรียนยอดนิยม ก็มอดม้วยมรณาด้วย
  เหตุแห่งการรับเงินส่วนนี้แหละครับ
  รับมาแล้วก็สร้างวัตถุชิ้นเอกไว้เป็นสักขีพยานว่าได้ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้างก็ยกทัพโยธากันไปทัศนศึกษา(ไปเที่ยวเสียมากกว่า)
  แต่ในกระบวนการเรียนการสอน ครูปวดหัวปวดใจกับนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับ ที่ดีมีความรับผิดชอบก็ยังมี
  และเด็กส่่วนนี้บางคนกลับเรียนดีกว่าเด็กสอบเข้าก็มีจำนวน
  ไม่น้อยครับ
  ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะรังเกียจเด็กฝากหรอกครับ แต่อยากให้มีข้อกติกาสัญญากันเอาไว้หากรับฝากเข้ามาแล้ว ก่อปัญหาสร้างความเสียหายให้กับส่วนรวม ก็ให้ผู้ฝากรับผิดชอบในส่วนนี้
  อยากได้เงินเขา เราก็ต้องทน แต่เราไม่ใช่คนสองคน
  ที่ตัดสินใจ ควรใช้มติในที่ประชุมเป็นการให้เกียรติ์แก่ผู้ร่วมงาน
  พูดยากครับเรื่องนี้ นะครับท่านรัฐมนตรีจะแก้อย่างไร
  ก็ลองแก้ดูนะครับท่าน

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon