Krukaroon: งานวันแสดงผลงานชุมนุม

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานวันแสดงผลงานชุมนุม

  ได้มีเวลาคลิกเข้าไปดูการจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนต่าง ๆ ดูแล้วเกิดความรู้สึกว่าการจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ชุมนุมจึงควรเปิดให้หลากหลาย  เมื่อถึงวันแสดงผลงานชุมนุม แ่ต่ละชุมนุมที่มีความหลากหลาย
ตามความรักความชอบของแต่ละชุมนุมก็มีโอกาสแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง
เต็มความสามารถและที่สำคัญคือเต็มใจ
   ด้านนักเรียนต่างชุมนุมก็อยากเห็นผลงานของชุมนุมอื่น ๆ ก็จะมีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมนุมอื่น ในเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะเป็นไปด้วยความเต็มใจ สนุกสนาน  ยกตัวอย่างการจัดชุมนุมของบางโรงเรียน ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ ซึ่งขอกระซิบบอกต่อทุก ๆคนว่าโรงเรียนของเราก็จัดแบบเขามาก่อนนะจะบอกให้
    ตัวอย่างนี้เป็นชุมนุมประชาสัมพันธ์ครับ คลิกชม
    ดูตัวอย่างการเปิดชุมนุมต่าง ๆ คลิกตรงนี้ครับ
แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะจ๊ะ

การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือ
     1.  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
     2.  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา
     3.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน
     4.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
     5.  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือท้องถิ่น

4 ความคิดเห็น:

 1. ใช่คะ ในการจัดงาชุมนุมเราต้องมีชุมนุมก่อน
  ถ้าไม่มีชุมนุมเราก้จะจัดไม่ได้
  แต่ความสามารถของเวิลคลาส ทำได้คร่า
  สุดยอดจิงๆ
  โดยเด็กไทยผู้น่าสงสาร

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2554 06:03

  มีชุมนุมเหรอ ถึงตั้งชุมนุมมาก็ไม่เห็นจะมีชุมนุมไหนที่จริงจังซักชุมนุม ตั้งมาก็ไม่เห็นจะได้เรียน เหมือนจะเป็นคาบว่างนั่นแหละ อยากได้วิชาชุมนุมหรือคาบว่างกันแน่

  ตอบลบ
 3. ครูคนไหนทอดทิ้งชุมนุมน่าจะมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังรับผิดชอบกันอย่างเข้มแข็ง เพราะครูเรามีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อย่าเหมาหมดทั้งโรงเรียนนะจ๊ะ ใครไม่รับผิดชอบก็ให้คนนั้นปรับปรุงแก้ไข มีน้อยอยู่แล้ว แต่ก่อนวันสรรค์สร้างชุมนุมมีนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ มาศึกษา มาดูงาน มาร่วมงาน
  หลายโรงเรียนนะครับ ครูอาจารย์เขานำนักเรียนมาชมงานของพวกเราประจำทุกปีครับ มองภาพนั้นแล้วพวกเรายังภาคภูมิใจในงานสรรค์สร้างชุมนุมมากมายเลยครับ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon