Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ครู-น.ร.แต่งดำวางหรีดไล่"ผอ.บดินทรเดชา 2" อ้างเหตุบริหารงานผิดพลาด เจ้าตัวลั่นถูกใส่ร้าย 

 

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นไปตามกรรม ทำกรรมดีย่อมได้กุศลตอบแทน ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้อกุศลกรรมตอบแทน ความลับไม่มีในโลก อำนาจย่อมไม่คงทน เมื่อเกษียณแล้วผู้บริหารบางคน ยังได้รับความรักและการเคารพของคนในสังคมตลอดชีวิต เป็นประธานงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ผิดกับบางท่านที่ไม่ได้รับการเคารพหรือยอมรับจากคนในสังคมเลยเมื่อเกษียณ ก็หายลึกลับไปก็มี ผมเชื่อในกฎแห่งกรรม แม้จะส่งผลสนองเร็วหรือช้าแต่มันก็ยังคงทำงานไปตามหน้าที่ของมัน นั่นคือ "วงจรแห่งกรรม"

    ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon