Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/1

78 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว ทัชดา วัตตธรรม เลขที่ 22 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. นางสาว อันเชิญมา อุทัยรัตน์ เลขที่34 ส่งงานแล้วค๊ะ

  ตอบลบ
 3. นางสาว กนกวรรณ พึ่งเกลี้ยง เลขที่ 27 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 4. นางสาว กาญจนิศา วังอนานนท์ เลขที่ 24 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 5. นายณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ เลขที่ 1 มาส่งงานครับ :D

  ตอบลบ
 6. นายวสุ บุญมณี เลขที่ 5 มาส่งงานครับ !!

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 07:40

  น.ส.อัจจิมา จันทรัตน์
  ม.4/1 เลขที่19
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 8. นางสาว รุ่งไพลิน ทรงไตรย์ เลขที่ 23 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. นางสาวทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช เลขที่ 35 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. นายทศพร นนทามิตร เลขที่ 2

  ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 11. นาย ฤทธิพงศ์ อนุพงศ์ เลขที่ 4

  ส่งงานแล้วคับ

  ตอบลบ
 12. นายพันธกานต์ จันทมณี เลขที่ 3

  ส่งงานแล้วคับบ

  ตอบลบ
 13. นาย พุฒิเมธ พลายบุญ เลขที่ 26
  ส่งงานแล้วครับผม

  ตอบลบ
 14. น.ส.อัจจิมา จันทรัตน์
  ม.4/1 เลขที่ 19 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:05

  น.ส นารีนาท โพชกำเหนิด
  ม.4/1 เลขที่ 10
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 16. น.ส นารีนาท โพชกำเหนิด
  ม.4/1 เลขที่ 10
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 17. นางสาวแคทลียา สุระคำแหง เลขที่ 21

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:22

  นางสาว ศตพร อิสระ
  เลขที่ 14 ม.4/1
  ส่งงานเเล้วค้ะ
  ningsataporn.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. นาย กฤษฏ์ชนม์ กองจำปา ม 4/1 เลขที่ 25 ส่งงานแล้ว ^^

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:39

  นางสาวชัญญา เสนากัสป์ เลขที่ 7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. นางสาว อภิสรา จิตตพงศ์ เลขที่ 18

  ส่งงานแล้วค้ะ ๆ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:43

  นางสาวชัญญา เสนากัสป์ เลขที่ 7 ส่งงานแล้วค่ะ
  chanyaa401.blogspot.com

  ตอบลบ
 23. นางสาวโสรญา จันทรภักดี เลขที่ 17 ส่งงานแร้วค้าบบ ^^

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 07:23

  นางสาวอาภากร ดำคล้าย เลขที่ 20 ส่งงานแล้วนะ ฝันดีนะคะอาจารย์ :)

  ตอบลบ
 25. นางสาวจินรัชญา ประพิณพงศ์ เลขที 6 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 26. นางสาวศิรดา โกมาศ ม.4/1 เลขที่ 31 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 08:25

  นางสาว ศิรดา โกมาศ เลขที่ 31 ส่งงานแล้วค่ะ

  http://minpraew.blogspot.com

  ตอบลบ
 28. น.ส.ปวินท์รัตน์ รัตนากรภูวดล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. น.ส.สุภัสสร ปัญญาเลิศ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 33 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. น.ส.ณัฐธยาน์ จำนง ชั้นม.4/1 เลขที่ 8 ส่งงานแล้วค่ะ :]

  ตอบลบ
 31. น.ส.ปุณยาพร ธรรมโชติ ชั้นม.4/1 เลขที่ 30 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 32. นางสาวสิริกานต์ จันทร์ประอบ ชั้นม.4/1 เลขที่ 16 ส่งงานค่ะ :)

  ตอบลบ
 33. นางสาว วรารัตน์ ปิ่นสวัสดิ์ ชั้นม.4/1 เลขที่13 ส่งงานแล้วค้ะ ๆ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 07:25

  น.ส.สุกฤตา หงษ์สาธร ม.4/1 เลขที่ 32 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 35. นางสาวภัททิยา เรณุมาศ ม.4/1 เลขที่ 11 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 36. นางสาวฏิติพร หลักฐาน 4/1 เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2554 20:28

  นางสาวรัตนา แก้วสุข เลขที่ 12 ส่งงานแล้วค่ะ
  rattanakaewsukh401.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. นางสาว ศตพร อิสระ
  เลขที่ 14 ม. 4/1
  ส่งเรื่อง ประวัตืการปกครองของไทย เเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 39. นางสาวฏิติพร หลักฐาน 4/1 เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ
  ส่งเรื่อง ประวัตืการปกครองของไทย เเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 40. นางสาวณัฐธยาน์ จำนง เลขที่ 8 ม.4/1 ส่งงานเรื่องประวัติการปกครองของไทยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. นางสาว ศิรดา โกมาศ ม.4/1 เลขที่ 31
  ส่งงานการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 42. นายพุฒิเมธ พลายบุญ ม.4/1 เลขที่ 26
  ส่งงานการปกครองแล้วครับ

  ตอบลบ
 43. นางสาวอภิสรา จิตตพงศ์
  เลขที่ 18 ม. 4/1
  ส่งเรื่อง ประวัตืการปกครองของไทย เเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2554 04:37

  น.ส.สุกฤตา หงษ์สาธร ม.4/1 เลขที่ 32 ส่งงานการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาวทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช เลขที่ 35 ส่งรายงานประวัติการปกครองของไทยค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาว ศิรดา โกมาศ เลขที่ 31 ชั้น ม 4/1

  ส่งงาน รายงานผลเลือกตั้ง มรดกโลก และป้ายรณรงค์แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว นารีนาท โพชกำเหนิด
  เลขที่ 10 ม.4/1
  ส่งงานการปกครองของสุโขทัยค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาว กนกวรรณ พึ่งเกลี้ยง
  เลขที่ 27 ม.4/1
  ส่งงานการปกครองของสุโขทัยค่ะ

  ตอบลบ
 49. นางสาว ศิรดา โกมาศ เลขที่ 31
  บรรจุหน้า ครบ 9 หน้าแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 50. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 51. นางสาวทิพย์มณี หลีพงษ์พานิช เลขที่ 35
  บรรจุครบ 9 หน้าแล้วคะ
  ส่งงานเรื่อง1.รายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554
  2.ให้นักเรียนสืบค้นเรื่ององค์กรมรดกโลก

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2554 22:15

  นางสาวทัชดา วัตตธรรม เลขที่ 22 ส่งรายงานการเลือกตั้งแล้วค่ะ
  tachada401blogspot.com

  ตอบลบ
 53. นาย พุฒิเมธ พล่ยบุญ เลขที่ 26 บรรจุครบ9หน้าแล้วคร้าบ

  ตอบลบ
 54. นางสาวแคทลียา สุระคำแหง ม.4/1 เลขที่ 21

  ส่งงาน บรรจุครบ 9 หน้า แล้วค๊าาาา

  ตอบลบ
 55. นางสาวโสรญา จันทรภักดี ชั้น ม.4/1 เลขที่ 17
  บรรจุครบ 9 หน้าแร้วนะฮับ ><

  ตอบลบ
 56. นาย พุฒิเมธ พลายบุญ ม.4/1 เลขที่ 26
  ส่งมรดกโลก กับผลการเลือกตั้งคร้าบผม

  ตอบลบ
 57. นางสาวปุณยาพร ธรรมโชติ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 30
  บรรจุครบ 9 หน้าแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 58. นายพันธกานต์ จันทมณี ม.4/1 เลขที่3
  ส่ง เรื่ององค์กรมรดกโลก ครับ
  เดี๋ยวงานอื่นจะทยอยส่งครับ

  ตอบลบ
 59. นายพันธกานต์ จันทมณี ม4/1 เลขที่ 3
  ส่งเรื่อง ผลการเลือกตั้ง 2554 ครับ

  ช่วยตรวจด้วย น๊ะครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 60. นางสาวนารีนาท โพชกำเหนิด เลขที่ 10 ม.4/1
  ส่งเรื่อง มรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้ง2554
  อย่าลืมตรวจนะค่ะอาจารย์

  ตอบลบ
 61. นางสาวโสรญา จันทรภักดี ชั้น ม.4/1 เลขที่ 17
  ส่งเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลกค่า ><

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2554 07:50

  นางสาว สุภัสสร ปัญญาเลิศ ม.4/1 เลขที่ 33 ส่ง รายงานผลการเลือกตั้ง มรดกโลก และ บรรจุครบ 9 หน้าแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2554 04:27

  น.ส.อัจจิมา จันทรัตน์ ม.4/1 เลขที่ 19
  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ!

  ตอบลบ
 64. นาย ทศพร นนทามิตร เลขที่ 2 ม.4/1

  ส่งเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลกคับ

  ตอบลบ
 65. นายวสุ บุญมณี ม.4/1 เลขที่ 5
  ส่งเรื่อง ผลการเลือกตั้ง และ มรดกโลก

  ตอบลบ
 66. น.ส.อัจจิมา จันทรัตน์ ม.4/1 เลขที่ 19
  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ!

  ตอบลบ
 67. นางสาวณัฐริกา บัวเพชร ม.4/1 เลขที่ 9
  ส่งงานบรรจุครบ 9 หน้า แล้ว ค่า ^^

  ตอบลบ
 68. น.ส. วรารัตน์ ปิ่นสวัสดิ์ ม.4/1 เลขที่ 13

  ส่งงาน Blog หมดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 69. นางสาว นารีนาท โพชกำเหนิด ม. 4/1 เลขที่ 10
  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 03:34

  นางสาวอาภากร ดำคล้าย ชั้นม.4/1 เลขที่ 20
  ส่งงาน Blog ทั้งหมดนะคะ :)

  ตอบลบ
 71. นาย ฤทธิพงศ์ อนุพงศ์ ชั้นม.4/1 เลขที่4 ส่งงานแล้วค๊าฟฟ

  ตอบลบ
 72. นางสาวภัททิยา เรณุมาศ ชั้นม.4/1 เลขที่ 11
  ส่งงานครบแล้วนะค่ะ
  ปล.ครูขาหนูลืมส่งทาง blog วันที่ 31 สิงหาคม 54
  หนูทำเสร็จนานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 73. นางสาว กาญจนิศา วังอนานนท์ เลขที่ 24 4/1
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ปล.ครูขาหนูลืมส่งทาง blog วันที่ 31 สิงหาคม 54
  หนูทำเสร็จนานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 74. นางสาว ศิรดา โกมาศ เลขที่ 31 ชั้น ม 4\1
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ปล. ทำงานเสร็จนานแล้วแต่เพิ่งทราบว่าต้องมาแจ้งครูในบล็อคค่ะ

  ตอบลบ
 75. นางสาว ทัชดา วัตตธรรม เลขที่ 22 ชั้น ม 4\1
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ปล. ทำงานเสร็จนานแล้วแต่เพิ่งทราบว่าต้องมาแจ้งครูในบล็อคค่ะ

  ตอบลบ
 76. นางสาว รุ่งไพลิน ทรงไตรย์ เลขที่ 23 ชั้น ม 4/1
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ปล. ทำงานเสร็จนานแล้วแต่เพิ่งทราบว่าต้องมาแจ้งครูในบล็อคค่ะ

  ตอบลบ
 77. นางสาว ศิรดา โกมาศ เลขที่ 31 ชั้น ม4/1
  ส่งงานคลิปคำสอนพ่อแม่
  ให้อาจารย์ทางgmail แล้วค่ะ
  โดยใช้เมล์ sirada401@gmail ค่ะ

  ตอบลบ
 78. นางสาวออันเชิญมา อุทัยรัตน์ เลขที่ 34
  ส่งงานครบแล้วค่ะ
  ปล. ทำงานเสร็จนานแล้วแต่เพิ่งทราบว่าต้องมาแจ้งครูในบล็อคค่ะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon