Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงานม.4/2

82 ความคิดเห็น:

 1. หวัดดีคับครูการุณย์ ผมส่งงานแล้วนะตรวจด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. นางสาว ชณิการ์ พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 23 ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ
  นางสาวพัณนิดา ทองตัน เลขที่ 10
  ส่งงานแล้วค่ะตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  นางสาวจิราวรรณ เผือกแสง เลขที่ 33

  ส่งงานเรื่อง สรุปหมายเลขประจำตัวพรรคการเมือง ค่ะ

  http://jirawan86.blogspot.com/p/2554.html

  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 6. สวัสดีค่ะ
  นางสาว ศศธร สุขบรรณ์ เลขที่ 31 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. นายปฏิภาณ รอดโฉมฉิน ม.4/2 เลขที่ 42 ส่งครับ

  ตอบลบ
 8. สวัสดี ครับ
  นาย ชินพจน์ ปาลรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 37 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ น.ส ปาริฉัตร คำเจริญ ม.4/2 เลขที่ 30 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. นางสาวพัชรี รัตน์ทอง เลขที่ 24 ม.4/2 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 11. นางสาว สิณียา เพชรสังข์ เลขที่ 32 ม.4/2 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาวชนัญธร หนูฤกษ์ เลขที่ 29 ห้อง 4/2

  ส่งงาน เรื่อง พรรคการเมืองและรายชื่อหัวหน้าพรรค ' 54

  น่ะคะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 09:22

  นางสาว ณฐิชา จุลวรรณโณ เลขที่ 38 ม.4/2
  ส่งงาน เรื่อง พรรคการเมืองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 14. เด็กชาย วสุธร ทายะพิทักษ์
  เลขที่ 18 ม.4/2

  ตอบลบ
 15. น.ส. พรเพชร เพชรคงแก้ว
  ม.4/2 เลขที่ 9

  ตอบลบ
 16. น.ส.สิรินันท์ สมใจ
  เลขที่ 39 ม.4/2 "ส่งงานแล้วค่ะ"

  ตอบลบ
 17. นางสาวประกายทิพย์ แซ่กี่ ม.4/2 เลขที่ 8
  "ส่งงาน เรื่อง พรรคคการเมือง ค่ะ"

  ตอบลบ
 18. นางสาว อันามัน หวัดเพชร ม.4/2 เลขที่ 15
  "ส่งงานแล้วค่ะ"

  ตอบลบ
 19. น.ส.ชลิตา เสนาจิตร เลขที่4 ม.4/2 ส่งงานเเล้วคะ

  ตอบลบ
 20. ผม นาย จิรายุ สุวรรณชาตรี
  ม.4/2 เลขที่ 16
  ''ส่งงานเรียบร้อยแล้วครับ''
  กรุณาตรวจด้วยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 21. นางสาว ญาณิกา ตระกูลกำจาย
  ม.4/2 เลขที่ 5
  ''ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ''
  http://yanika402.blogspot.com/2011/06/2554.html

  ตอบลบ
 22. น.ส.วิลาสินี พจน์เกษมสิน เลขที่13 ม.4/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 23. นางสาวสิริพิชญ์ สุวรรณโณ
  ม.4/2 เลขที่ 35
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 24. นางสาวภัสสร นิติคุณ เลขที่ 34 ม.4/2
  ส่งงานเเล้วนะคะ (:

  ตอบลบ
 25. นางสาว ธิปรักษ์ รัตนอมรภิรมย์ เลขที่ 7 ม. 4/2
  ส่งงานแล้วค๊ะ ขาดหายส่วนไหนบอกได้เลยน๊ะค๊ะ
  tipparak402.blogspot.com

  ตอบลบ
 26. นายกอบพัฒน์ เเก้วทอง
  เลขที่ 36 ม. 4/2

  ตอบลบ
 27. นางสาว ณัฐกานต์ จุลแก้ว เลขที่ 6 ม. 4/2
  ส่งงานแล้วคะ
  http://nattagarn402.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาวจิราวรรณ ศิริวัฒน์
  ม.4/2 เลขที่ 43
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 07:49

  นางสาว ธนพร สุวรรณมณี เลขที่ 25 ม.4/2 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://tanaporn402.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นางสาวชณิการ์ เลขที่ 23 ม4/2 ส่งงานใหม่นะคะ เพิ่มรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคะ

  ตอบลบ
 31. นางสาว ชลธิชา ช่อดอก เลขที่ 3 ม.4/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 32. น.ส.อัจฉรา ปิ่นแก้ว เลขที่ 22 ส่งงานค่ะครูการุณย์

  ตอบลบ
 33. นางสาวพัชรี เลขที่ 24 ม4/2 ส่งงานใหม่นะคะ เพิ่มรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคะ

  ตอบลบ
 34. นางสาว ณฐิชา จุลวรรณโณ เลขที่ 38 ม4/2 ส่งงานใหม่นะคะ เพิ่มรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคะ

  ตอบลบ
 35. นางสาวสิรินันท์ สมใจ เลขที่ 39 ม4/2 ส่งงานใหม่นะคะ เพิ่มรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคะ

  ตอบลบ
 36. นางสาว รามวลี ทองเรือง เลขที่ 12 ม.4/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 37. นางสาวกันต์ติชา แก้วมหากาฬ
  ม.4/2 เลขที่ 2 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 38. นางสาวชลิตา เสนาจิตร เลขที่ 4 ม.4/2 ส่งงานใหม่นะคะ เพิ่มรูปสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคะ

  ตอบลบ
 39. นางสาวพรเพชร เพชรคงแก้ว
  ม.4/2 เลขที่ 9 ส่งงานใหม่ เพิ่มรูปภาพแล้วค่ะ
  http://pornpetch402-pornpetch.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. น.ส. หมายจิต ปานนุ้ย ม.4/2 เลขที่ 41
  "ส่งงานแล้วค่ะ"กรุณาตรวจด้วยน่ะค่ะ
  http://maichit402.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. น.ส.ภัทรวรรณ เจริญสิน ม.4/2 เลขที่ 40
  "ส่งงานแล้วค่ะ"
  http://phattarawan402jane.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. น.ส.กัณญาณัฐ ศรีนอง
  เลขที่1 ม.4/2 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 43. สวัสดีค่ะ
  นางสาวพัณนิดา ทองตัน เลขที่ 10
  ม.4/2 ส่งงานแล้วค่ะตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 44. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 45. นางสาวญาณิกา ตระกูลกำจาย
  เลขที่ 5 ม. 4/2
  ส่งเรื่อง ประวัตืการปกครองของไทย เเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาวชลธิชา ช่อดอก เลขที่ 3 ม.4/2
  ส่งงาน เรื่อง การปกครองของไทย (ชิ้นที่2)ค่ะ

  ตอบลบ
 47. ปฏิภาณ รอดโฉมฉิน ม.4/2 เลขที่42
  ส่งงานละครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 48. สวัสดค่ะ น.ส. ปาริฉัตร คำเจริญ ม.4/2 เลขที่ 30 ส่งงานชุดพิเศษเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งกับมรดกโลกน่ะค่ะ หน้าเว็บที่สร้างใหม่มี 3 หน้าน่ะค่ะ คือ งานพิเศษ 1 ,งานพิเศษ 2 , งานพิเศษ2.1 , งานพิเศษ 2.2 ค่ะ

  ตอบลบ
 49. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 50. สวัสดีค่ะ นางสาวชนัญธร หนูฤกษ์ ส่งงานพิเศษ รายงานผลการเลือกตั้ง และมรดกโลกค่ะ

  ตอบลบ
 51. สวัสดีค่ะ น.ส.ปาริฉัตร คำเจริญ ม.4/2 เลขที่ 30 ส่งงานชุดพิเศษเรื่อง
  รายงานผลการเลือกตั้งกับมรดกโลกใหม่น่ะค่ะ(แก้ให้อยู่หน้าเดียวกันแล้วค่ะ)
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 52. นางสาวสิณียา เพชรสังข์
  เลขที่ 32 ม. 4/2
  ส่งงานพิเศษ แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 53. สวัสดีค่ะ อาจารย์

  นางสาวจิราวรรณ เผือกแสง เลขที่ 33


  http://jirawan86.blogspot.com/

  เสร็จหมดแล้วค่ะ ช่วยตรวจงานด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 54. นางสาวชณิการ์ พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 23
  งานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2554 09:39

  นางสาวธนพร สุวรรณมณี เลขที่25 ส่งงานเรื่อง ผลการเลือกตั้งกับมรดกโลกแล้วค่ะ Tanaporn402.blogspot.com

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2554 21:24

  นางสาวมณีดาว กุลชุมภู เลขที่ 27
  งานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2554 21:25

  นางสาว พิมลพรรณ ชูศรี เลขที่ 26
  งานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 58. นางสาวปาริฉัตร คำเจริญ เลขที่ 30 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 59. นางสาว สิณียา เพชรสังข์ เลขที่ 32 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว็นคลิป)

  ตอบลบ
 60. นางสาว ศศธร สุขบรรณ์ เลขที่ 31 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว็นคลิป)

  ตอบลบ
 61. Hi Mr.Karoon
  My name is Patipan Rodchomchin M.4/2 No.42
  I send my homework to you.bye

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 04:16

  น.ส.อัจฉรา ปิ่นแก้ว ม.4/2 เลขที่22 ค่ะ ครู

  ตอบลบ
 63. นางสาวอัจฉรา ปิ่นแก้ว ม. 4/2 เลขที่ 22
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 07:20

  นางสาวธนพร สุวรรณมณี 4/2 เลขที่25 ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 65. สวัสดีครับ
  ผม นายจิรายุ สุวรรณชาตรี
  ม. 4/2 เลขที่ 16
  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วครับ
  blogger : jirayu402.blogspot.com

  ตอบลบ
 66. นางสาวสิรินันท์ สมใจ เลขที่ 39
  ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 67. นางสาวณฐิชา จุลวรรณโณ เลขที่ 38
  ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 69. นางสาวชลธิชา ช่อดอก เลขที่ 3 ม. 4/2
  ส่งงานทุกชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 70. ผม นาย กอบพัฒน์ แก้วทอง
  ม 4/2 เลขที่ 36
  ส่งงานทุกชิ้นครับ
  blogger : kobpat402.blogspot.com

  ตอบลบ
 71. นายณัฐภาส รัตนเสน ม.4/2ส่งงานครบแล้วครับตรวจด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 72. นาย วสุธร ทายะพิทักษ์
  ม. 4/2 เลขที่ 18
  ส่งงาน

  ตอบลบ
 73. ผมนายปฏิภาณ รอดโฉมฉิน ม.4/2 เลขที่42
  ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 74. นางสาวพิมลพรรณ ชูศรี เลขที่ 25 ม.4/2ส่งงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 75. นางสาวมณีดาว กุลชุมภู เลขที่ 27 ม.4/2 ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 76. ครูการุณย์ค่ะ หนู นางสาว จิราวรรณ ศิริวัฒน์ ชั้น ม. 4/2 เลขที่ 43 ได้ส่งงานแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 77. นางสาวชลิตา เสนาจิตร เลขที่ 4 ม.4/2 ส่งงานครบทุกชิ้นเเล้วค่ะ : )

  ตอบลบ
 78. นางสาววิลาสินี พจน์เกษมสิน
  ชั้น ม.4/2 เลขที่13
  ส่งงานแล้วค้าาา

  ตอบลบ
 79. นางสาว รัตติกา ปลอดแก่นทอง
  ชั้นม. 4/2 เลขที่ 44
  ส่งงานแล้วค่ะ
  กรุณาตรวจด้วนน่ะค่ะ
  http://rattika402.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 09:50

  นางสาวหมายจิต ปานนุ้ย ม4/2 เลขที่41 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 81. นางสาวภัสสร นิติคุณ
  ชั้นม.4/2 เลขที่ 34
  ส่งงานในบล๊อคทั้งหมดเลยนะคะ ! (:

  ตอบลบ
 82. น.ส.ประกายทิพย์ แซ่กี่ เลขที่ 8 ค่ะ ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ
  ขอบคุณค่ะ -/\- ตรวจให้ด้วยนะคะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon