Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/4

139 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะ นส. กัณฐมณี ศรีพเ็ชร ม.4/4 เลขที่ 14 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. ครูหนูขอแก้นามสกุล เป็น ศรีเพ็ชร นะ หนูพิมพ์ผิด ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. นางสาว ผกากานต์ ศรีสุวรรณ์ เลขที่ 5 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ ให้คะแนนหนูเยอะๆน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 4. นาย วรัช ศักดิ์แสงโสภา ชั้นม.4/4 เลขที่ 27 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 5. สะ สวัสดีค่ะ นางสาวนาตาชา สินปรุ ม.4/4 เลขที่30 ส่งงานคับผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ตั้งใจทำนะคั๊ฟ ฟ^^

  ตอบลบ
 6. สวัสดีค่ะ นางสาวเกวลี เกลี้ยงมณี เลขที่15 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. นางสาว วรรณนิสา หัดเหาะ
  ม.4/4 เลขที่ 26
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 8. นส.อภิชญา ไพชำนาญ ม.4/4 เลขที่ 19 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. นางสาวมัทรี หมานหย๊ะ เลขที่ 41 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. นายพีรวิชญ์ เพชรศรี เลขที่32 ชั้นม.4/4
  ส่งงานแล้วคร๊าบ...

  ตอบลบ
 11. นางสาวเพ็ญนภา สุภาวไตร ม.4/4 เลขที่ 3
  ส่งงานนะครูตรวจด้วยๆๆ..

  ตอบลบ
 12. นางสาวเกวลี เกลี้ยงมณี เลขที่15 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 04:03

  นาย ศิริวัฒน์ จันทร์ศิริ เลขที่ 29 ม.4/4 มารายงานตัวคั๊ฟ

  ตอบลบ
 14. นายอับดุลเหล๊าะ หวังอารี เลขที่ 12 ม.4/4 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 15. นายศุภวิชญ์ อัครวิเนค เลขที่ 20 ม.4/4 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 05:24

  สวัสดีค่ะอาจาร์ย
  หนูนางสาวลลิตา ขุนทองจันทร์ เลขที่9 ชั้น ม.4/4
  ส่งงานชิ้นแรกค่ะ อาจาร์ยของหนูมี2ชิ้นนะพอดีว่าชิ้นแรกทำยังไม่เสร็จแต่มือ
  มันเผลอไปกด

  ตอบลบ
 17. นางสาว ธฤดี จันทร์หนู เลขที่ 24 ชั้น ม.4/4 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. นางสาว ชินาภรณ์ แป้นเส้ง เลขที่ 4 ม.4/4 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 06:46

  นางสาว ภานุมาศ รอดแก้ว เลขที่ 22 ม 4/4 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาว ฐิตากร ช่วยจวน ม.4/4 เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน เลขที่ 46 ม.4/4
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 22. นางสาว ณัฐวรรณ แก้วมณี ม.4/4 เลขที่ 37 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ ครูการุณย์ นางสาวชมพูนุช ชุมพาลี ม.4/4 เลขที่ 21 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 24. นางสาว จิรัชญา นวลภิรมย์ เลขที่ 2 ส่งงานค่ะอาจารย์ ! !!!!
  : )

  ตอบลบ
 25. นางสาวภานุมาศ รอดแก้ว เลขที่ 22 ชั้นม.4/4
  ส่งงานแล้วค่ะ ! :)
  http://mamiwizz-panumas.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. น.ส. อรวรรณ ขันน้ำเที่ยง เลขที่ ๒๓
  ส่งงานแล้วน้ะค้ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาว ตรีรัก ตรีวัย เลขที่ 38 ชั้นม.4/4 ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
  (ขอขอบคุณครูการุณย์มากนะค่ะที่ให้คำแนะนำ)

  ตอบลบ
 28. นางสาวชัญญานุช ขุนพรรณราย เลขที่ ชั้นม.4/4

  ตอบลบ
 29. ขอโทดค่ะ ลืมลิงก์
  http://praechanyanut.blogspot.com/
  นางสาวชัญญานุช ขุนพรรณราย เลขที่ ชั้นม.4/4
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. นางสาว มาริษา แสนสวัสดิ์ ม.4/4 เลขที่ 42 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2554 08:37

  นางสาวหยกตะวัน จันทร์น้ำหอม เลขที่ 50 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://yoktawan404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาว สุทธิดา สุวลักษณ์ ม4/4 เลขที่ 47 ส่งงานแล้วนะค่ะ^^

  ตอบลบ
 33. ***http://suthida404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นางสาว หยกตะวัน จันทร์น้ำหอม เลขที่ 50 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 35. นางสาว สุธิดา ปานเพชร ม.4/4 เลขที่ 49 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 36. นางสาว ชุติมน ชำนาญเนียม ม.4/4 เลขที่ 36 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. นางสาว พิทยาภรณ์ สีนวน ม.4/4 เลขที่ 40 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 38. นางสาว กานต์พิชชา เจตนสมบูรณ์ ม. 4/4 เลขที่ 1 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 39. นางสาวเจนจิรา หนูรักษ์ เลขที่ 16 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 02:00

  นาย จารุวัฒน์ แก้วพงษ์ษา
  ม.4/4 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 02:03

  http://jaruwat404.blogspot.com/
  นาย จารุวัฒน์ แก้วพงษ์ษา
  เลขที่31 ม.4/4
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 02:10

  นางสาว สาธิยา รัตนพันธ์
  ม.4/4 เลขที่ 10
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://satiya404.blogspot.com/2011/06/2554_15.html

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 02:29

  สวัสดีค่ะอาจาน หนูนางสาวลลิตา ขุนทองจันทร์
  เลขที่9 ชั้น ม.4/4 ส่งงานชิ้นที่1
  http://lalitakh404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 02:37

  สวัสดีค่ะ
  นางสาวกาญจนา แก้วอ่อน เลขที่9 ชั้นม.4/4
  ส่งงานชิ้นที่1 http://kanchana404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. สวัสดีค่ะ นาวสาวจุรีรัตน์ เกษเหมือน ชั้นม.4/4 เลขที่34 ส่งงานแล้วค่ั

  ตอบลบ
 46. นาสาวหัสยา นพสุวรรณ์ ม.4/4 เลขที18
  ส่งงานเรียบร้อยเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว สุภาวิตา ทองคำชู ม.4/4 เลขที่ 7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 06:02

  นางสาวพัชราภรณ์ เย็นใจ เลขที่39 4/4
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://patcharaporn4.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. สวัสดีค่ะ นางสาววาสนา พุฒสุวรรณ ชั้ม ม4/4 เลขที่44 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 50. สวัสดีค่ะ นาวสาววาสนา พุฒสุวรรณ ชั้น ม.4/4 เลขที่44 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 51. นางสาวสมฤทัย บัวทองจันทร์ ชั้นม. 4/4 เลขที่ 45 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 06:51

  นางสาวสมฤทัย บัวทองจันทร์ เลขที่ 45 ชั้นม. 4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 53. นางสาวสมฤทัย บัวทองจันทร์ เลขที่ 45 ชั้นม. 4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 07:53

  สวัสดีค่ะ นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://laksika-bunchuay.blogspot.com

  ตอบลบ
 55. สวัสดีค่ะ นางสาวสมฤทัย บัวทองจันทร์ เลขที่ 45 ชั้นม. 4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 08:43

  สวัสดีค่ะ นางสาว วาสนา พุฒสุวรรณ เลขที่ 44 ชั้นม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 57. สวัสดีค่ะ นางสาว วาสนา พุฒสุวรรณ เลขที่ 44 ชั้นม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 06:06

  สวัสดีค่ะ นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://laksika-bunchuay.blogspot.com

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2554 23:58

  สวัสดีค่ะ หนูนางสาวลลิตา ขุนทองจันทร์
  เลขที่ 9 ชั้นม.4/4 ส่งงานชิ้นที่สองค่ะ
  ตรวจด้วยนะค่ะครูค่ะ สวัสดีค่ะ
  http://lalitakh404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. สวัสดีค่ะ ตรีรัก ตรีวัย
  เลขที่ 38 ชั้นม.4/4 ส่งงานชิ้นที่สองค่ะ
  ตรวจด้วยนะค่ะครูค่ะ สวัสดีค่ะ
  (ขอคะแนนเยอะๆนะค่ะ)

  ตอบลบ
 61. น.ส.ณัฐวรรณ แก้วมณี ม.4/4 เลขที่ 37 ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทยค่ะ
  http://nattawan404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. นางสาว ฐิตากร ช่วยจวน เลขที่ 28 ม.4/4 ส่งงานชิ้นที่ 2 เรื่องการปกครองของไทยค่ะ
  http://thitakorn404.blogspot.com/p/blog-page_03.html

  ตอบลบ
 63. นางสาว จิรัชญา นวลภิรมย์ เลขที่ 2 ม.4/4 ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะอาจารย์ : )

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2554 04:55

  สวัสดีคะ นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน ม4/4 เลขที่46 ส่งงานชิ้นที่2แล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 65. สวัสดีค่ะ นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน ม4/4 เลขที่46 ส่งงานชิ้นที่2แล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 66. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 67. สวัสดีค่ะ นางสาวผกากานต์ ศรีสุวรรณ์ เลขที่5 ม.4/4ส่งเรื่องผลการเลื่อกตั้ง54แล้วคะ อยู่ในบทความที่เก่ากว่าค่ะ

  ตอบลบ
 68. สวัสดีค่ะ นางสาวผกากานต์ ศรีสุวรรณ์ เลขที่5 ม.4/4ส่งงาน เรื่องการปกครองสุโขทัย อยู่ในบทความที่เก่ากว่าค่ะ

  ตอบลบ
 69. สวัสดีค่ะ นางสาวผกากานต์ ศรีสุวรรณ์ เลขที่5 ม.4/4ส่งงาน เรื่องการปกครองกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เดี๋ยวหนูค่อยสร้างหน้าที่สองนะ หนูสร้างหน้าที่หนึ่งไม่เป็น ครูครวจไปก่อนนะคะ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2554 05:14

  สวัสดีค่ะอาจารย์หนูนางสาวลลิตา ขุนทองจันทร์ เลขที่ 9 ชั้นม.4/4
  ส่งงานหน้าแรกเรื่องการปกครองกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
  กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ค่ะ
  ตรวจด้วยนะอาจาร์ย เกรด4ๆๆ
  http://lalitakh404.blogspot.com

  ตอบลบ
 71. สวัสดีค่ะครู นางสาวนาตาชา สินปรุ เลขที่30 จะส่งงานเรื่องการติดตามผลพรรคการเมือง ศาลโลก และ การปกครองในสมัยต่างรวมอยู่หน้าเดียวกันนะคะ

  ตอบลบ
 72. สวัสดีึค่ะ นางสาวกัณฐมณี ศรีเพ็ชร เลขที่ 14 ส่งงานพิเศษชิ้นที่ 1-2 แล้วค่ะๆ

  ตอบลบ
 73. สวัสดีค่ะ นางสาวเกวลี เกลี้ยงมณี เลขที่15ส่งพิเศษ 1-2เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 74. สวัสดีค่ะ นางสาวอรวรรณ ขันน้ำเที่ยง เลขที่23 ส่งงานเรื่องผลการเลือกตั้งค่ะ

  ตอบลบ
 75. สวัสดีึค่ะ นางสาวกัณฐมณี ศรีเพ็ชร เลขที่ 14
  ส่งงานประวัติการปกครองของไทย
  การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่ะ =)

  ตอบลบ
 76. นางสาวฐิตากร ช่วยจวน เลขที่ 28 ส่งงานพิเศษเรื่องรายงานผลการเลือกตั้ง 3 กค 2554 และมรดกโลกค่ะ
  http://thitakorn404.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2554 05:05

  อจารย์คร้าบ จิรัชญา นวลภิรมย์ เลขที่ 2 ส่งงานพิเศษคร้าบ.
  เ เช เช็ค เช็คค เช็คคค ต ตร ตรว ตรวจ ตรวจจ ด้วยนะคร้าบ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 78. สวัสดีค่ะครู นางสาวชมพูนุช ชุมพาลี ส่งงาน

  ..เรื่องการปกครองกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์
  ...และรายงานผลการเลือกตั้ง ค่ะ!!

  ตอบลบ
 79. สวัสดีค่ะ
  นางสาวภานุมาศ รอดแก้ว ม.4/4 เลขที่ 22
  ส่งงานนะคะ !!
  http://mamiwizz-panumas.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 81. นส.อภิชญา ไพชำนาญ ม.4/4 เลขที่ 19 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 82. อาจารย์คับ แก้ไขการส่งงานคับ
  จิรัชญา นวลภิรมย์ ม. 4/4 เลขที่ 2
  คร่าบ...

  ตอบลบ
 83. ชัญญานุช ขุณพรรณราย
  ม.4/4 เลขที่ 35 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 84. นางสาวกัณฐมณี ศรีเพ็ชร เลขที่ 14 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 85. นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อค(งานพิเศษ) แล้วค่ะ

  http://mark-laksika.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 86. นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อค(งานพิเศษ) แล้วค่ะ

  http://mark-laksika.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 87. นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อคเรื่องการปกครองแล้วค่ะ

  http://krukaroon.blogspot.com/2011/03/blog-post_4496.html?showComment=1313156446236#c2629265991623563226

  ตอบลบ
 88. นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อคเรื่องการปกครองแล้วค่ะ

  http://krukaroon.blogspot.com/2011/03/blog-post_4496.html?showComment=1313156446236#c2629265991623563226

  ตอบลบ
 89. แก้ไขส่งงานค่ะ ****

  นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อคเรื่องการปกครองแล้วค่ะ

  http://laksika-sukhothai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 90. แก้ไขส่งงานค่ะ ****

  นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานในบล๊อคเรื่องการปกครองแล้วค่ะ

  http://laksika-sukhothai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 91. สวัสดีค่ะ นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน เลขที่46 ม4/4ส่งงานชิ้นพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 92. นางสาวเกวลี เกลี้ยงมณี ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ(ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 93. นางสาว สุทิศา คชกาญจน์ ชั้นม.4/4 เลขที่ 48 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 94. นางสาวเพ็ญนภา สุภาวไตร ชั้น ม.4/4 เลขที่ 3
  ส่งงานค่ะ (งานครบทุกชิ้นยกเว้นคลิปค่ะ)

  ตอบลบ
 95. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 96. อาจารย์
  จิรัชญา นวลภิรมย์ เลขที่ 2 ม. 4/4
  ส่งงานบล็อกทุกชิ้น ยกเว้นคลิป
  ตรวจนะคร่าบ -3-

  ตอบลบ
 97. นางสาวสุธิดา ปานเพชร ชั้น ม.4/4 เลขที่ 49 ส่งองค์กรมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 98. นางสาวชัญญานุช ขุนพรรณราย เลขที่ 35 ม.4/4
  ส่งงานบล็อกครบหมดทุกชิ้นแล้วค่ะ(ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 07:59

  นางสาว ตรีรัก ตรีวัย เลขที่38 ม.4/4 ได้ส่งงานเรื่อง มรดกโลก และปราสาทเขาพระวิหารเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 08:47

  นางสาว สมฤทัย บัวทองจันทร์ เลขที่ 45 ม.4/4 ได้ส่งงานพิเศษครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 08:50

  นางสาว ตรีรัก ตรีวัย เลขที่38 ม.4/4 ได้ส่งงาน ชิ้นพิเศษ เรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 09:09

  นายสมเกียรติ แก้วจรัส เลขที่ 13 ม. 4/4 ส่งงานชิ้นพิเศษแล้วครับ

  ตอบลบ
 103. นางสาวสุธิดา ปานเพชร ม.4/4เลขที่ 49 ส่งงานเรื่อง ผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค 54 เรียบร้อยเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 06:33

  สวัสดีค่ะ
  หนูนางสาวลลิตา ขุนทองจันทร์
  เลขที่ 9 ม.4/4 ส่งงานที่ชิ้นพิเศษกับผลการเลือกตั้งค่ะ
  http://lalitakh404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 105. สวัสดีค่ะ
  นางสาวภานุมาศ รอดแก้ว
  เลขที่ 22 ม.4/4 ส่งงานที่สั่งทั้งหมดค่ะ
  http://mamiwizz-panumas.blogspot.com/

  ตอบลบ
 106. สวัสดีค่ะ
  นางสาวมัทรี หมานหย๊ะ เลขที่ 41 ชั้น ม.4/4
  ส่งงานเรื่องมรดกและผลการเลือกตั้งค่ะ ^^

  ตอบลบ
 107. นางสาวจุรีรัตน์ เกษเหมือน ชั้นม4/4 เลขที่ 34ส่งงาน(มรดกโลก)แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 108. ***************************เเก้ไขส่งงานค่ะ

  นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 109. นายจารุวัฒน์ แก้วพงษ์ษา เลขที่ 31 ม.4/4

  ส่งงานแล้วค่ะ ^_^ <<

  ตอบลบ
 110. นายจารุวัฒน์ แก้วพงษ์ษา เลขที่ 31 ม.4/4

  ส่งงานแล้วค่ะ ^_^ <<

  ตอบลบ
 111. ***************************เเก้ไขส่งงานค่ะ

  นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 112. ***************************เเก้ไขส่งงานค่ะ

  นางสาวลักษิกา บุญช่วย เลขที่ 43 ม.4/4

  ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 113. นางสาวสุทธิดา สุวลักษณ์ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 47
  ส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 114. นางสาวธฤดี จันทร์หนู เลขที่ 24 ม.4/4
  ส่งงานทั้งหมดค่ะ :))

  ตอบลบ
 115. นางสาวจุรีรัตน์ เกษเหมือน ชั้นม.4/4 เลขที่ 34ส่งงานแล้งค่ะ

  ตอบลบ
 116. นายวรัช แสงโสภา เลขที่ 27 ม.4/4

  ส่งงานแล้วครับ <<<

  ตอบลบ
 117. นายวรัช แสงโสภา เลขที่ 27 ม.4/4

  ส่งงานแล้วครับ <<<

  ตอบลบ
 118. นายวรัช แสงโสภา เลขที่ 27 ม.4/4

  ส่งงานแล้วครับ <<<

  ตอบลบ
 119. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 02:28

  สวัสดีครับผมนายศุภวิชญ์ อัครวิเนค เลขที่ 20
  ส่งมรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้งครับ
  http://suppawit404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 02:52

  สวัสดีครับผมนายศิริวัฒน์ จันทร์ศิริ เลขที่ 29
  ส่งมรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้งครับ
  http://siriwat4.blogspot.com/

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 04:25

  นายจารุวัฒน์ แก้วพงษ์ษา เลขที่31 ชั้น ม.4/4ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 05:19

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉัน นางสาวรักชนก ซุ้นสุวรรณ ม.4/4 เลขที่ 25 ส่งงานทุกชิ้นเลยค่ะอาจารย์
  http://ruckchanoke.404.blogspot.com

  ตอบลบ
 123. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 07:00

  นางสาวพัชราภรณ์ เย้นใจ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 39 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://patcharaporn4.blogspot.com/

  ตอบลบ
 124. นางสาวเจนจิรา หนูรักษ์ เลขที่ 16 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 125. นางสาวหัสยา นพสุวรรณ์ เขที่ 18 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 126. สวัสดีค่ะ
  ดิฉัน นางสาว สกุลทิพย์ พันธการ เลขที่11 ส่งงานในบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วค่ะ(ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 127. นางสาวพิทยาภรณ์ สีนวน ม. 4/4 เลขที่ 40

  มรดกโลกและผลการเลือกตั้ง
  ส่งเล้วนะคะ

  http://pittayaporn404.blogspot.com/2011/08/blog-post_7848.html

  ตอบลบ
 128. นางสาวชุติมน ชำนาญเนียม ม.4/4 เลขที่ 36

  มรดกโลกและผลการเลือกตั้ง
  ส่งแล้วคะ

  http://chutimon404.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 129. นางสาวหยกตะวัน จันทร์น้ำหอม ม.4/4 เลขที่ 50

  ส่งบล็อกผลการเลือกตั้งและมรดกโลกค่ะ

  http://yoktawan404.blogspot.com/2011/08/blog-post_4897.html

  ตอบลบ
 130. นางสาววาสนา พุฒสุวรรณ ม.4/4 เลขที่ 44

  ส่งบล็อกผลการเลือกตั้ง
  และมรดกโลกค่ะ

  http://wasana404p20.blogspot.com/

  ตอบลบ
 131. นางสาวชินาภรณ์ แป้นเส้ง ม.4/4 เลขที่ 4

  ส่งบล็อกเรื่อง มรดกโลก
  และผลการเลือกตั้ง ค่ะ

  http://chinaporn404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 132. นาย อับดุลเหล๊าะ หวังอารี ส่งบล๊อกครบทุกชิ้นแล้วครับ....

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 19:47

  นางสาวสาธิยา รัตนพันธ์ เลขที่ 10 ม.4/4
  ส่งงานผลการเลือกตั้ง และ งานพิเศษ
  http://satiya404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 134. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 19:49

  นางสาวกาญจนา แก้วอ่อน เลขที่ 8 ม.4/4
  ส่งงานผลการเลือกตั้ง และ งานพิเศษ
  http://kanchana404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 135. นางสาว สกุลทิพย์ พันธการ เลขที่11 ม.4/4
  ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้น คลิป)

  ตอบลบ
 136. นางสาวชมพูนุช ชุมพาลี เลขที่21 ม.4/4
  ส่งงานในบล็อคครบทุกชิ้นแล้วค่ะ (ยกเว้นคลิป)

  ตอบลบ
 137. นางสาว กานต์พิชชา เจตนสมบูรณ์
  ม. 4/4 เลขที่ 1

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 138. นางสาว ฐิตากร ช่วยจวน ม.4/4 เลขที่ 28 ส่งงานทั้งหมดค่ะ
  http://thitakorn404.blogspot.com/

  ตอบลบ
 139. น.ส.สุทิศา คชกาญจน์ ม.4/4 เลขที่ 48 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon