Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งงาน ม.4/7

94 ความคิดเห็น:

 1. ศศิประภา วัชฤทธิ์ เลขที่ 28

  ส่งบล็อกคะ

  ตอบลบ
 2. นางสาวจอมใจ นุ้ยดี เลขที่ 18

  ส่งบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 3. คูรคะ

  นางสาว อัจฉรา ทองอ่อน เลขที่ 48

  ส่งบล็อกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 4. sirilak407@gmail.com

  ส่งงานค่ะอาจารย์
  นางสาว ศิริลักษณ์ โสพิกุล เลขที่ 21
  ส่งบล็อกแล้วค่ะ :)

  ตอบลบ
 5. นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรสังข์ เลขที่ 27 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. น.ส.สรวรรณ โปจีน เลขที่ 25

  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 7. นางสาววันวิสาข์ หนูพันธ์ เลขที่ 20

  ส่งงานแล้วค่ะ ^_______^

  ตอบลบ
 8. ครูคะ...
  นางสาวประภัสสร ขอเจริญ

  เลขที่42คะ

  ตอบลบ
 9. นางสาวอภิญญา สิทธิชัย

  เลขที่ 29 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. นางสาว พุธิตา ปิ่นทองพันธุ์ ม.4/7 เลขที่ 37 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 11. นางสาวศศิประภา วัชฤทธิ์

  เลขที่ 28 ส่งงานแล้วค่ะ **----**

  ตอบลบ
 12. รัตติยา อินทสระ ส่งงานแล้ว! ค่ะ เลขที่ 35

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 03:07

  นางสาวปิยนันท์ คงวัดใหม่

  เลขที่8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 14. นางสาวปิยนันท์ คงวัดใหม่

  เลขที่8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. นางสาวปาณิสรา ปัณวรรณ์
  เลขที่7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 17. นางสาวปิยนันท์ คงวัดใหม่

  เลขที่8 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. นางสาวรักษ์ทิวา ขุนต่างตา
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาวมุกดา ศรีวิรัตน์ เลขที่44 ม.4/7 ส่งงานเเล้วคะ

  ตอบลบ
 21. น.ส.สุคนธา ศรีพรม

  เลขที่ 10 ส่ง งาน แล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 22. นางสาว อังคณา นวนสี เลขที่ 30 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 23. นายธนพล แก้วดำ
  เลขที่14 ชั้น ม 4/7

  ตอบลบ
 24. นางสาวสุนันทา แก้วมณี
  เลขที่ 46 ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 25. นางสาวสุนันทา แก้วมณี
  เลขที่46 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 26. นางสาวธนาภาร์ สีจันทร์ เลขที่33 ชั้นม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาว ปวีณา เวชสาร
  ชั้นม.4/7 เลขที่ 6
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 28. นางสาส ทักษพร มุสิกชาติ เลขที่1 ชั้นม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. นายณัฐ แซ่ปุ่ย ชั้น ม 4/7 เลขที่39 ส่งงานเเล๊วน๊ะจร๊ะ ๆ !!!

  ตอบลบ
 30. นางสาว สุมินตรา อ้วนเส้ง

  เลขที่17

  ตอบลบ
 31. นางสาว พิชญาภา ดิษสระโร เลขที่ 16 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 07:17

  ชัยอนันต์ เลขที่32

  ส่งแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 33. นายไกรวิทย์ นิ่มหนู เลขที่36
  ส่งงานแล้วครับ http://kraiwit407.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นาย ชัยอนันต์ เลขที่ 32คับ


  ส่งแล้วนะคับ

  ตอบลบ
 35. นางสาวศสิธร จันทร์สว่าง เลขที่ 45 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 36. นางสาว กิ่งแก้ว บุญมาก เลขที่32 ชั้นม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 08:06

  นายอับดุลร่อหีม สุกเส็ม ม.4/7 เลขที่2

  ตอบลบ
 38. นายอับดุลร่อหีม สุกเส็ม ม.4/7 เลขที่2

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2554 08:12

  นาย อับดุลร่อหีม สุกเส็ม ม4/7 เลขที่2 ส่งงานแล้วคับ
  http://abdulroheem407.blogspot.com

  ตอบลบ
 40. นาย เจษฎา ขวัญทอง ม.4/7 เลขที่38 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 04:35

  นางสาวภัทราวดี แก้ววิชิต เลขที่9
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 04:54

  นางสาว สุภาวดี ชูศรี ชั้นม.4/7 เลขที่47
  ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2554 05:08

  นางสาวภัทราวดี แก้ววิชิต เลขที่9
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://phattarawadi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นางสาว นุษรา ชัยรัตน์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 41

  ส่งงานแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 20:44

  นายเจษฎา ขวัญทอง เลขที38 ม.4/7
  ส่งงานชิ้นที่สองแล้วครับ

  ตอบลบ
 46. นางสาวกรกช แก้วเหมือน เลขที่ 40 ม.4/7
  ส่งงานเรื่อง พรรคการเมืองค่ะ

  ตอบลบ
 47. นส. บุณยาพร แก้วคง เลขที่ 19
  ส่งง่นชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 06:51

  นางสาว วันวิสาข์ หนูพันธ์ เลขที่ 20 ส่งงานประวัติศาสตร์การปกครองแล้วค่ะ :D

  ตอบลบ
 49. นางสาววันวิสาข์ หนูพันธ์ เลขที่ 20 ส่งงานประวัติศาสตร์การปกครองแล้วค่ะ :D

  ตอบลบ
 50. นางสาวนาตาลี รุยปริง เลขที่ 19 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2554 04:49

  นายเจษฏา ขวัญทอง เลขที่ 38 ส่งงานชิ้นพิเศษแล้วครับ

  ตอบลบ
 52. นางสาว รักษ์ทิวา ขุนต่างตา
  ชั้น ม.4/7 เลขที่ 34
  ส่งงานพิเศษแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 53. นางสาว พุธิตา ปิ่นทองพันธุ์ ม.4/7 เลขที่ 37 ส่งงานพิเศษเรื่องผลการเลือกตั้งและมรดกโลกค่ะ
  http://putita417.blogspot.com/p/blog-page.html
  http://putita417.blogspot.com/p/blog-page_29.html

  ตอบลบ
 54. นางสาวนาตาลี รุยปริง ม.4/7 เลขที่19 ส่งงานทั้งหมดแล้วค่ะ ยกเว้นคลิปค่ะ

  ตอบลบ
 55. นางสาวจอมใจ นุ้ยดี เลขที่18 ม.4/7 ส่งงานผลการเลือกตั้งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 56. นางสาวจอมใจ นุ้ยดี ม.4/7 เลขที่18 ส่งงานเรื่องมรดกโลกกกกแล้วคร้า

  ตอบลบ
 57. อ.การุณย์ค่ะ น.ส. ศิริลักษณ์ โสพิกุล ส่งงานเรียบร้อยแล้วค๊
  ที่ sirilaksophikul407.blogspot.com

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 01:45

  น.ส.นุษรา ชัยรัตน์ ม.4/7 เลขที่ 41 ส่งงานเรื่องผลการเลื่อกตั้งและมรดกโลก

  ตอบลบ
 59. นางสาว สุมินตรา อ้วนเส้ง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/7 ส่งงานเรื่อง มรดกโลก

  ตอบลบ
 60. น.ส. กิ่งแก้ว บุญมาก ม.4/7 เลขที่ 32
  ส่งงานเรื่องมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 61. นางสาว สุมินตรา อ้วนเส้ง

  ชั้นม. 4/7

  ตอบลบ
 62. นางสาว ศศิประภา วัชฤทธิ์

  เลขที่28 ชั้นม.4/7

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 08:01

  น.ส.นุษรา ชัยรัตน์ เลขที่ 41 ส่งงานเรื่องรายงานผลการเลือกตั้งแลมรดกโลกค่ะ http://Nudsara407.blogspot.com

  ตอบลบ
 64. ไกรวิทย์30 สิงหาคม 2554 10:45

  นายไกรวิทย์ นิ่มหนู เลขที่ 36
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 65. นายไกรวิทย์ นิ่มหนู เลขที่ 36
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 66. นายไกรวิทย์ นิ่มหนู เลขที่ 36
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 67. นางสาว สุนันทา แก้วมณี

  เลขที่46ชั้นม.4/7

  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 68. นางสาว ศศิธร จันสว่าง เลขที่ 45ชั้น ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 69. นางสาว อภิญญา สิทธิชัย เลขที่ 29 ม .4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 70. นางสาว พิชญาภา ดิษสระโร เลขที่ 16 ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 02:13

  นางสาวกรกช แก้วเหมือน ชั้นม.4/7 เลขที่ 40 ส่งงานแล้วค่ะ
  korakod407.blogspot.com

  ตอบลบ
 72. นางสาว รักษ์ทิวา ขุนต่างตา เลขที่34 ม.4/7 ส่งงานเรื่อง องค์กรมรดกโลกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 73. นางสาว อินทุอร ไทยนกเทศ เลขที่ 49 ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 74. นางสาว ปวีณา เวชสาร
  เลขที่ 6 ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 06:04

  นางสาว รักษ์ทิวา ขุนต่างตา เลขที่ 34 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 06:11

  นางสาว รักษ์ทิวา ขุนต่างตา เลขที่ 34 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 06:15

  นางสาว ภควพร มั่นคง เลขที่ 43 ชั้นม.4/7 ส่งงานค่ะ
  http://pakawaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 06:18

  นางสาว รักษ์ทิวา ขุนต่างตา เลขที่ 34 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 79. นางสาว สรวรรณ โปจีน

  ชั้น ม.4/7 เลขที่ 25

  ส่งงาน มรดกโลกและรายงานผลการเลือกตั้ง 2554 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 08:04

  น.ส.กชกร เดชสุวรรณ ม.4/7 เลขที 3 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://kotchakorn407.blogspot.com/

  ตอบลบ
 81. นางสาวปาณิสรา ปัณวรรณ์
  เลขที่7 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://panitsara407.blogspot.com/

  ตอบลบ
 82. น.ส.ณัฐธิกานต์ เขตตานุรักษ์ เลขที่ 15 ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 09:53

  นางสาวปรียาพร แก้วรัตน์
  เลขที่ 5 ม.4/7 ส่งงานแล้วค้ะ

  http://preeyaporn407.blogspot.com/

  ตอบลบ
 84. นางสาวอัจฉรา ทองอ่อน

  เลขที่48 ส่งบล็อกแล้วคร่า

  ตอบลบ
 85. นางสาว สุิมินตรา อ้วนเ้ส้ง
  เลขที่ 17 ส่งงานเรื่อง มรดกโลกแ้วค่ะ

  ตอบลบ
 86. น.ส อังคณา นวนสี เลขที่ 30 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 05:57

  นางสาว สุภาวดี ชูศรี เลขที่47 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 88. น.ส.สุภาวดี ชูศรี ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 06:31

  นางสาว ปิยนันท์ คงวัดใหม่
  เลขที่ 8 ม.4/7
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 90. นาย ธนพล แก้วดำ ม.4/7 เลขที่ 14
  ส่งงานแล้วคับ คริ คริ

  ตอบลบ
 91. นางสาว ปิยนันท์ คงวัดใหม่
  เลขที่ 8 ม.4/7
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 92. นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรสังข์
  เลขที่ 27 ชั้นม.4/7
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 93. นางสาว ณัฐธิกานต์ เขตตานุรักษ์
  เลขที่ 15 ม.4/7 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 94. นาย วุฒิชัย อุสามาน
  เลขที่ 4 ม.4/7 ส่งงานเเล้วครับ

  ตอบลบ

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon