Krukaroon: ภาพกราฟฟิกผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภาพกราฟฟิกผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ
พรรคร่วมรัฐบาล  6 พรรครวมกันจัดตั้งรัฐบาลจะมีจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 300 ที่นั่ง แบ่งเป็น
    พรรคเพื่อไทย 262 ที่นั่ง 
    พรรคชาติไทยพัฒนา 19 ที่นั่ง 
    พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 ที่นั่ง 
    พรรคพลังชล 7 ที่นั่ง
    พรรคมหาชน  1  ที่นั่ง 
    และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
ส่วนนายกรัฐมนตรี ก็คือยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 28
ของคณะรัฐมนตรีชุดที่ 60 ของประเทศไทย


 นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
    นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล
 หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายชุมพล  ศิลปอาชา
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

รองศาสตราจารย์เชาวน์  มณีวงษ์
หัวหน้าพรรคพลังชล
  นายอภิรัต ศิรินาวิน
 หัวหน้าพรรคมหาชน
นายสุรทิน พิจารณ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่


ลิงก์ความรู้เรื่องรัฐมนตรีจากรัฐธรรมนูญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon