Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

                    อยากเสนอแนะว่าให้ศึกษาข้อดีข้อเสียของ Tablet ก่อนนะค่ะ ก่อนตัดสินใจซื้อ
      ด้วยความหวังดีต่อองค์กร และพึงเข้าใจว่า ผู้เขียนมิได้มี "ความประสงค์ร้าย"แต่ประการใดทั้งสิ้น
      ขอพูดเป็นคำกลอนก็แล้วกันนะค๊ะ
     
                    ทุ่มงบอบรมครูสร้างสื่อ คือหัวใจ ใช่Tablets
                                                    -----------------------------
                           ติดปัญญา หาหนทาง สร้างภูมิรู้          ทั้งเด็กครู พัฒนา อย่าช้าหนอ
                          เรื่องวัตถุ  หากหยุดได้  ให้หยุดรอ        มาเติมต่อ มันสมอง ของผองเรา
                          มีเครื่องคอม อย่างมากมาย ใช้ให้คุ้ม     ใช้ผ้าคลุม  ใช้น้อยนิด  คิดว่าเขลา
                          ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่เป็น ประเด็นเรา             ควรอบรม  ให้พวกเขา จึงเข้าที
                          ครูสร้างสื่อ กันหลากหลาย ได้ไฉน        มีTablets  ทันสมัย  ก็ใช่ที่
                         ใช้ทำไร ใครสร้างสื่อ  ฝึกปรือดี             คอมฯที่มี ก็มากมาย  ให้ทำกัน
                          สิ่งที่ขาด คือความรู้  ครูสร้างสื่อ           Tabletsหรือ คงไม่ใช่  สิ่งคลายฝัน
                          ฝันให้ครู  รู้หนทาง  สร้างสื่อกัน           สิ่งสำคัญ ให้ความรู้  แก่ครูเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon