Krukaroon: เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference


เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference 
ตามที่ สพฐ.กำหนดจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น.นั้น ในการนี้ สพฐ.ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านใช้เอกสารที่แนบนี้ประกอบการประชุม 
คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า 

  
     
เท่าที่ได้รับชมการถ่ายทอดสด Web Conferene อยู่ที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เมื่อ 29 มีนาคม 2555 มีความเข้าใจค่อนข้างดีมาก ถ้าคุณครูของเราได้ดูกันเยอะ ๆ ก็จะสร้างความเข้าใจและก้าวเดินกันไปโดยไม่ผิดทิศทาง  พอดีข้าพเจ้าไม่ได้ไปที่หอประชุม 2 แต่ได้ทราบจากเพื่อนครูว่าไม่สามารถให้ครู
ดูการถ่ายทอดกันในหอประชุมได้ และมีเพื่อนครูต่างโรงเรียนมารอร่วมกระบวนการกับพวกเรา ก็เป็นอัน
ไม่ได้ดูกันไป ก็นับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าตอนปลาย ๆไม่รู้ได้ดูกันบ้างหรือไม่อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ
ไม่เป็นไร ผมได้ให้อาจารย์ดาวน์โหลดเป็นเอกสารไปศึกษากันนะครับ
    มีอาจารย์จับกลุ่มนั่งอยู่บริเวณใต้อาคารเรียน 6 พยายามเปิด Tablete ดูการถ่ายทอดสด ก็ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากไม่ทราบรหัส Wifi  ถามข้าพเจ้า ๆ ก็ได้แต่ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกัน อันนี้ก็
นับว่าน่าเสียดาย ที่บรรดาครูเราไม่รู้รหัส Wifi ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เขาก็ถามว่าเหตุผลใด ข้าพเจ้าก็ตอบ่ว่าไม่รู้ แต่ได้พยายามเรียกร้องมานานแล้ว
   รายละเอียดเหตุผลให้บรรดาคุณครูไปสอบถามกันเอาเองนะครับ ข้าพเจ้าตอบได้คำเดียวว่าเหนื่อยมากแล้วขอรับ แต่ก็ยังเสียดายรายจ่ายที่เราจ่ายไปเป็นรายเดือน รายปีสำหรับค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เท่านั้นแหละครับ  ซึ่งจากการดูการถ่ายทอดสดครั้งนี้ ก็มีการพูดถึงการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเลยทีเดียว ที่โรงเรียนต้องให้บริการทั้งครูและนักเรียน ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างจากเอกสารการประชุมทางไกล Web Conference  นักเรียนจัดทำผลงานตามความสนใจ ความถนัดและตามความสามารถ บางคนนำเสนอผลงานทาง Facebook ก็ได้ ทางเว็บไซต์ ก็ได้ ลองดูตัวอย่าง
นะครับน่าจะเป็น is3 นะครับเนี่ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon