Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


     มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

1. สมัครอีเมล์ แนะนำ Gmail.com (อีเมล์อื่นก็ใช้ได้ครับ) วิธีการสมัครคลิกที่นี่ 

2. สมัคร facebook วิธีการสมัคร คลิกที่นี่ 
3. ให้รับเพื่อนไว้ในขั้นต้นอย่างน้อย 1 คนก่อน
4. เข้าที่เว็บ Docs.com วิธีการทำโดย krusak  คลิกที่นี่ครับ(ให้ดูในส่วนอัพเดทเพิ่มเติม)
5. สมัครเป็นสมาชิก Docs.com

6. ขั้นต่อไปสร้างกลุ่มนักเรียน เข้าเว็บ www.facebook.com/group  ดูวิธีการด้านล่างหรือ
    คลิกที่นี่ 

7. ตั้งชื่อกลุ่มเช่น ม.4/1  แล้วเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มเอาไว้อย่างน้อย 1 คน จึงคลิกสร้าง
8. ตรงแถบด้านซ้ายมือ ให้มองหากลุ่มที่เราสร้าง คือ ม.4/1 ให้เราคลิกตรงนี้แหละ
9. แล้วดูตรงด้านบนจะมีคำว่า Docs หรือ คำว่า "เอกสาร" ปรากฎอยู่
10. ให้คลิกตรงคำ
ว่า Docs หรือ คำว่า "เอกสาร"
11. ใส่ไตเติ้ลหรือหัวข้อเรื่อง แล้วพิมพ์ หรือคัดลอกบทความ ใส่รูปภาพลงในกรอบด้านล่าง
12. คลิกที่ create docs  เป็นอันได้บทความที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ใน ม.4/1
13. หากต้องการแก้ไข เพิ่มเติมข้อความ ให้คลิกตรงไตเติ้ล แล้วแก้ไขเพิ่มเติม
14. แก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกที่คำว่าา Save เป็นอันเรียบร้อยครับ
ด้านล่างนี้อธิบายการสร้างกลุ่มหรือ Group 
       
การใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน คลิกเลย


                       การสร้าง Group นักเรียนใน facebook

   กรณีต้องการนำเอา social network โดยเฉพาะ Facebook มาใช้ในการใด ๆ ภายในกรุ๊ปหรือกลุ่มนักเรียนที่เราเป็นผู้สอน  เช่น
     -เอกสารการสอน ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ (ไม่ต้องพริ้นซีทอีกต่อไป) โดยผ่าน Docs ของ Facebook 
     -แจ้งข่าว สั่งงาน ภายในกรุ๊ป โดยมองเห็นเฉพาะคนที่เราอนุญาตและรับเข้าเป็นสมาชิกเท่านั้น
คนทั่ว ๆ ไปมองไม่เห็น (แต่ถ้าต้องการให้คนทั่วไปมองเห็นด้วยก็สามารถทำได้)
     -เป็นห้องสนทนาของสมาชิกในกรุ๊ปเดียวกัน โดยไม่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พูดคุยหรือ
Chat กันได้เมื่อสมาชิกออนไลน์และเข้าห้องของกรุ๊ปในวัน เวลาเดียวกันครับ 
  -เป็นกระดานข่าว หรือเว็บบอร์ดของสมาชิกภายในกรุ๊ป
 วิธีการทำเข้าลิงก์นี้เลยครับ http://ninkungz.exteen.com/20101101/facebook

              ตรงนี้เท่าที่กระผมได้ทำแล้ว คิดว่าสามารถใช้ facebook ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว  อีกอย่างจะได้เสริมสร้างให้นักเรียนได้ใช้ Facebook ในทางสร้างสรรค์ การใช้คำพูดหรือภาษาให้ถูกหลักภาษาไทย
             เราสามารถสร้างกรุ๊ปเป็นแบบปิด หรือแบบลับ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาในกรุ๊ปของเราได้ เพราะผู้สอนเป็นคนอนุญาตและตรวจสอบว่าจะอนุญาตให้ใครเป็นสมาชิกกรุ๊ป หรือสามารถ
สล้ดหรือเตะโด่งสมาชิกให้ออกจากกรุ๊ป กรณีที่สมาชิกคนนั้นพูดภาษาหยาบคายหรือทำให้กรุ๊ปวุ่นวาย
             อีกทั้งสมาชิกในกรุ๊ปสามารถสนทนาในรูปแบบห้องสนทนา หรือ Chat กันภายในกรุ๊ปได้
             เรา(ผู้สอน) อาจจะสร้างกรุ๊ปเป็นรายห้องตามที่เราสอน แล้วให้นักเรียนในห้องเป็นสมาชิก
และอาจจะสร้างกรุ๊ปรวมของลูกศิษย์ของเราทั้งหมดทุกห้องที่สอนครับ
             โดยสรุปผู้เขียนเห็นว่าใช้ได้ดี โดยเฉพาะขณะนี้มี Docs  Facebook สามารถสร้างเอกสารต่าง ๆ ใน facebook ได้ เหมือนเราพิมพ์ด้วยเวิร์ดทุกประการ และเอกสารของเรา(ผู้สอน)เผยแพร่เฉพาะในกรุ๊ปของเราเท่านั้น คนทั่วไปมองไม่เห็นครับ(แต่ถ้าต้องการให้คนทั่วไปมองเห็นด้วยก็สามารถทำได้
             เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คุณครูของเราต้องก้าวให้ทัน และนำ Social Network
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของเรา  อย่ามองด้านลบด้านเดียวแล้วปิดกั้น ทำให้โลกทรรศน์ของเราคับแคบและนำพาลูกศิษย์ของพวกเราให้ได้รับคุณประโยชน์อย่างคับแคบเช่นเดียวกัน  อยากให้มอง Social Network ในเชิงบวก แล้วนำมาประยุกต์ใช้นะครับคุณครู สู้ ๆ ๆนะครับ

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

1. ให้สมัคร gmail
2. ให้สมัคร facebook (โดยใช้ชื่อ-สกุล หลังชื่อมีหมายเลขห้องด้วย เช่น ธงชัย46  ไหวดี)
       **46 ครูแยกกลุ่ม เป็นนักเรียน 4/6  ถ้าไม่ใส่จะทำให้เกิดยุ่งยาก

       **รูปประจำตัวสวมเสื้อนักเรียนเท่านั้น
3.  ให้ขอเป็นเพื่อนกับครูผู้สอน (ครูผู้สอนตรวจเช็ครับเป็นเพื่อน  โดยแยกกลุ่มตามห้องได้ถูกต้อง)
4. เข้าที่เว็บ Docs.com วิธีการทำโดย krusak  คลิกที่นี่ครับ(ให้ดูในส่วนอัพเดทเพิ่มเติม)
5. สมัครเป็นสมาชิก Docs.com

6. นักเรียนพิมพ์เอกสารหรือรายงาน สำหรับส่งครูผู้สอน 
7. ให้สร้างบล็อค จาก blogger.com  โดยใช้ชื่อ username และ password เดียวกันกับ facebook  วิธีการสร้่างบล็อค คลิกที่นี่


   สรุปนักเรียน 1 คนต้องมีอุปกรณ์การเรียนดังนี้

   1. อีเมล์ 1 Account

   2. facebook  1 Account
   3. Blog 1 บล็อก
   4. ภาพถ่ายเครื่องแบบนักเรียนอัพโหลดไว้ในรูปประจำตัว
                                               
          
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon