Krukaroon: ข้อปฏิบัตินักเรียน ม.4/6-4/14 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อปฏิบัตินักเรียน ม.4/6-4/14 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
สวัสดีครับนักเรียน
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จนเกิด social network ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันระบบการศึกษาก็มีการปฏิรูปยกระดับให้นักเรียนก้าว สู่ความเป็นพลโลก ตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพรองรับการแข่งขันกันอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2558 ในกลุ่มเพื่อนประเทศอาเซียนด้วยกัน
การใช้ facebook เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้สอนมีความเชื่อว่าสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ social network โดยเฉพาะ facebook ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนทรรศนะคติของผู้ที่มองแต่ผลเสียของ facebook แต่เพียงด้านเดียว
1. ขอบข่ายวิชา
2. วิธีการเรียน
  • เรียนในห้องเรียนปกติเรียนรู้ด้วยตนเองจากบล็อคประจำวิชา http://karoonpolitical.blogspot.com
  • สมัครอีเมล์ของ gmail ที่ www.gmail.com
  • สมัครเป็นสมาชิกของ facebook ที่ www.facebook.com ใช้เพื่อการเรียนวิชานี้
  • สร้างบล็อคจาก www.blogger.com คนละ 1 บล็อค
  • ทำแบบทดสอบออนไลน์แบบไม่บันทึกคะแนน
  • ทำแบบทดสอบออนไลน์แบบบันทึกคะแนน โดยให้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ทุกคนwww.exam.in.th เสียก่อน จึงเข้าทำแบบทดสอบได้
  • การทำรายงานนำส่งทางบล็อคส่งโดยคลิกส่งจากบล็อค http://karoonpolitical.blogspot.com หัวข้อนักเรียนส่งงาน

3. กติกา
ใน social network ของนักเรียนทุกชนิด ห้ามใช้คำหยาบหรือคำที่ไม่สุภาพ คำที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดดเด็ดขาด

4. โดยสรุปนักเรียน 1 คน ต้องมีอุปกรณ์ Socialmedia ดังนี้

4.1 อีเมล์ 1 account แนะนำให้ใช้ gmail
4.2 facebook 1 account
4.3 Blog หรือเว็บล็อค คนละ 1 บล็อค แนะนำให้ใช้ Blogger (ควรใช้ username และpassword เดียวกันกับ facebook)
4.4 สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.exam.in.th(ควรใช้ username และpassword เดียวกันกับ facebook)
4.5 อัพโหลดภาพถ่ายเฉพาะส่วนหน้าอกขึ้นไปในชุดเครื่องแบบนักเรียน ให้เป็นรูปประจำตัว (หากใช้ภาพอื่นจะไม่อนุญาตให้เข้ากลุ่มเด็ดขาด)
***ชื่อของนักเรียนตอนสมัคร Socialmedia แต่ละอย่างให้ใช้ดังนี้ ตรงชื่อให้ต่อท้ายด้วยตัวเลขห้องเรียน เช่น ชื่อวินัย เขียวจีน ม.4/7 เวลากรอกตอนสมัครให้ใช้วินัย47 ครูจะได้ทราบว่าวินัย อยู่ห้อง 4/7 ครูจะจัดเข้ากลุ่ม 4/7 ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

คำถามที่พบบ่อย

1. แล้วนักเรียน ม.4 ห้องไหนบ้าง ที่ต้องทำตามข้อ 4.1-4.5 ตอบคือนักเรียนที่เรียนกับครูการุณย์ สุวรรณรักษา ได้แก่ ม.4/6-4/14 ครับ
2. จะเริ่มทำจากข้อ 4.1-4.5 ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอบเริ่มทำตั้งแต่ 16 พ.ค 55 -16 มิ.ย 2555
3. รูปถ่ายไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียนได้ไหม  ตอบ ไม่ได้ค่ะ
4. ไม่ใส่ภาพถ่ายได้ไหม  ตอบ ไม่ได้ค่ะ 
5. ถ้าทำไม่เป็นจะทำยังไง  ตอบ ไปพบครูที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ(ห้อง 421) โดยโทรนัดหมายก่อนตามเบอร์นี้ 081-9690238


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon