Krukaroon: สวัสดีปีใหม่ 2556

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ 2556

                    

                         ปีใหม่นี้  ขอสุขขี  จงสุขขัง                        มวลแห่งทุกข์  มรณัง  มลายหาย
                      ความเจริญ  ลาภจงมี   อย่างมากมาย              สุขภาพ  ของใจกาย  สมบูรณ์ดี
                      ปรารถนา  สิ่งใด ๆ  ได้สมหวัง                       ให้ชีวิต  มีพลัง  ไม่หน่ายหนี
                      ขอประสบ  บรรจบกับ  สิ่งที่ดี                         ขอชีวี  จงพิพัฒน์  จรัสเรือง
                                                                                    ครูรุณย์  26 ธค 55ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon