Krukaroon: ด้วยความอาลัยยิ่งกับการจากไปของผู้อำนวยการรานี วิสูตรธนาวิทย์

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ด้วยความอาลัยยิ่งกับการจากไปของผู้อำนวยการรานี วิสูตรธนาวิทย์

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คนที่ 21


                                                                     "ด้วยรักและอาลัยยิ่ง"
                                                    จากบุคลากรโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon