Krukaroon: ลูกศิษย์ที่ชื่อ "นายสมหมาย"

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ลูกศิษย์ที่ชื่อ "นายสมหมาย"

                             นายสมหมาย

                       สมหมาย  นักเรียน  ผู้ชาย          เป้าหมาย   สมหมาย  ใฝ่ฝัน
                       อยากเปลี่ยน  วิถี  ชีวัน              ให้มัน  ดีกว่า  ที่เป็น
                       อยากเรียน  ให้ดี  ให้ได้             เรียนสูง   ต่อไป  ฝันเห็น
                       อยากหนี  ชีวี  ลำเค็ญ               ยากเย็น  แค่ไหน  สู้ทน
                       อยากเสริม รายได้ พ่อแม่           เคยแต  ขอท่าน  ทุกหน
                       อยากช่วย   พี่น้อง ทุกคน           ให้พ้น  ลำเค็ญ  เข็ญใจ
                       อยากเป็น  คนดี   เด็กดี             อยากให้  ชีวี  สดใส
                       หนทาง   ทำได้  อย่างไร            การเรียน  ช่วยได้  ให้ดี
                       พฤติกรรม  ทำดี  จากจิต            ดีทำ   ดีคิด   ศักดิ์ศรี
                       เจียมตัว  เราไม่   มั่งมี                บอดี้  ต้องเจียม  เราจำ
                       ขอโทษ  เพื่อนเพื่อน  ทั้งหลาย    สมหมาย   เพื่อนมอง  อย่าขำ
                       โดดเรียน  สมหมาย  ไม่ทำ          อย่านำ   สมหมาย   ไปเลย
                        สูบยา  สมหมาย   ไม่ดูด             สมหมาย  ไม่สูด  ไอระหย
                       ดื่มเหล้า  สมหมาย  ไม่เคย          เพื่อนเอย  สมหมาย  วิงวอน
                       เล่่นบอล  กินเบี้ย   ไม่เป็น            สมหมาย  ไม่เล่น  ไม่หอน
                       เพื่อนแซว  จะจับ  สับตอน           สมหมาย  ไม่หอน  โกรธใคร
                       เพื่อนเพื่อน  ชี้หน้า  ไม่คบ           คอยหลบ  สมหมาย  ใช่ไหม
                       ชั่งเถิด  ไม่เห็น  เป็นไร                สมหมาย  ทำดี  แล้วกัน
                       เป้าหมาย  สมหมาย  มุ่งหมาย       ก้าวไป  ให้ได้   ดั่งฝัน
                        ตัวเรา  ลิขิต  ชีวัน                      ใช่พรหม   บนสวรรค์  บัญชา
                       สมมตื   ซื้่อส้ม  เข่ียวหวาน           ท่านเลือก   แบบไหน  กันหนา
                       ลูกดี  ลูกเน่า  ขั้นรา                     เราควร   ซื้อหา  แบบใด
                       ซื้อปลา  ปลาเน่า  ใครเอา             กินข้าว  เหม็นบูด   กินไหม
                       เลือกคน  เช่นเดียว  กันไง             มีใคร  เลือกคน  เลวทราม
                                                                      27  ก.พ  2543


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon