Krukaroon: แสดงความคิดเห็นเรื่อง "มหัศจรรย์ วันกางเต้นท์"

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แสดงความคิดเห็นเรื่อง "มหัศจรรย์ วันกางเต้นท์"

                                    มหัศจรรย์ "วันกางเต้นท์"

    นี่เธอ จะไปไหน  เราจะไป  เข้า Rally            Rally ณ ที่ใด  เราจะไป  ให้ทุกที่
    ไปในเต้นท์  เรียงรายเด่น เป็นสักขี               วิชาการ ท่านว่ามี  ลองดูซิ มีอะไร
    แต่ละห้อง  บอร์ดสี่ชิ้น                               เหมือนกันสิ้น เธอว่าไหม  
    ความรู้ดี  มีวินัย                                       และก็ ใฝ่คุณธรรม
    จรรยางาม  ห้อยต่องแต่ง                           ลูกโป่งแดง สดใสล้ำ
    แผ่นซีดี  ห้อยประจำ                                ต่างช่วยทำ ทั้งพารา
    แรงจูงใจ  มีมากมาย                                 กระตุ้นให้  ไปศึกษา
    คนเฝ้าเต้นท์  เอนกายา                             ดีดกีต้าร์  มาปลอบใจ
    เด็กทั้งห้อง  เตรียมร้องเพลง                      เสียงแซ่เซ็ง อยู่ไหวไหว
    รอคนตรวจ  ตรวจผ่านไป                           ต่างสดใส ร้องไชโย
    พีวีซี  ทั้งสี่ด้าน                                       ยังใช้งาน  ได้อีกโข
    งานชุมนุม ก็เมโม                                    ติดเต้นท์โชว์  ได้อีกครา
    Rally  วิชาการ                                       ดูแล้วมัน เศร้านักหนา
    เสียเท่าไร  ต้องตรวจตรา                          สิ่งได้มา  คุ้มค่าฤา
    วิชาการ ผลงานหมวดฯ                            ร่วมประกวด  มิใช่หรือ
    นักเรียนรวม ร่วมฝึกปรือ                           สิ่งนี้คือ ประสบการณ์
    จุดเด่นงาน มันอยู่นี่                                 ไม่ใช่ที่  เต้นท์เธอฉาน
    และสิ่งเดียว อัศจรรย์                               คือชื่องาน นั้นปะไร
    อัศจรรย์ โรงเรียนเล็ก                              ที่เด็กเด็ก บอกไม่ไหว
    เพราะไม่มี สิ่งจูงใจ                                 อยู่ในเต้นท์ เป็นสำคัญ
    ทุ่มทุน มหาศาล                                     ผลของงาน พาลเสียขวัญ
    ทุ่มไป ทำไมกัน                                      หากสงสาร ปรับปรุงที
    ศิษย์เก่า เรามีอยู่                                    ต่างก็รู้ ช่วยหน่อยสิ
    ผู้ปกครอง เราก็มี                                    ช่วยหน่อยซี อย่าละเลย
   ขอขอบคุณ ที่เมตตา                                 เราคอยท่า คำเฉลย
   ขอเป็นสุข ทุกท่านเอย                              จบภิเปรย  สวัสดี
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon