Krukaroon

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

                   
     การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผู้เข้าประชุมได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จำนวน 54 โรงเรียน
       อันที่จริงแล้วการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ก็ดำเนินการกันทั่วประเทศ ในหลาย ๆวิชา ทั้งนี้จากผลการสอบโอเน็ตที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ม.ภาษาไทย เฉลี่ย 42.80, สังคมศึกษา 40.85, ภาษาอังกฤษ 16.19, คณิตศาสตร์ 24.18, วิทยาศาสตร์ 29.17,สุขศึกษา 71.97, ศิลปะ 28.48, การงาน 47.07    
    สำหรับผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงเช้าของการประชุมวันแรก จะแนะนำเน้นไปที่การใช้ ICT มาพัฒนาการสอน  โดยแนะนำการใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อการสอน เช่น E-Book,Powerpoint ประยุกต์,Desktop Author และเน้นให้การแนะนำการสอนโดยการสร้าง Blog ประจำวิชา ด้วยการ
สมัคร E-Mail ของ Gmail,การสร้าง Blog ด้วย Blogger.com,การใช้งาน Blog

โดยสาธิตการใช้,การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Exam.in.th,การสร้างใบความรู้ด้วย word ของ Google,การสร้างสไลด์ด้วย Powerpoint ของ Google,
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google เป็นต้น


     เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากที่จะรวมกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กันถึง 54 โรงเรียนเช่นนี้  จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ของ สพม.16 คงจะเขยิบสูงขึ้น
เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon