Krukaroon: พิกุลร่วงโรยลา

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิกุลร่วงโรยลา

     ผู้อำนวยการสุดี  ปุญญะ  อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปี 2535-2536 ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพ สวดพระอภิธรรม ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา  ฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน  2555 เวลา 15.00 น.
    แจ้งข่าวให้ชาวกรมท่าขาวศิษย์เก่าและคณาจารย์ ได้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                  ครูรุณย์แจ้งข่าวเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon