Krukaroon: นักเรียนขับไล่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

!!!การุณย์ สุวรรณรักษา สังคมศึกษาฯ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา!!

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนขับไล่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน


กาฬสินธุ์- นักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ กว่า 1,000 คน ฮือไล่ ผอ.และรอง ผอ.ออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง อ้างมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ บริหารงานล้มเหลว ด้าน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตั้ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้ ผอ.เข้ามาช่วยราชการจนกว่าผลสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น
    
       วันนี้ (22 พ.ย.) ที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวอ้างชื่อว่า กลุ่มแนวร่วมพิทักษ์ธรรม กว่า 1,000 คน ชุมนุมขับไล่นายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายทรงฤทธิ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยอ้างผู้บริหารทั้ง 2 คน มีพฤติกรรมส่อทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
    
       โดยเฉพาะการหักเปอร์เซ็นต์ โครงการรับเหมาก่อสร้างภายในโรงเรียนหลายโครงการ อีกทั้งยังบริหารงานงานล้มเหลว ทำให้การเรียนการสอนของนักเรียนตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องย้ายบุตรของตนเองไปเรียนที่อื่น
    
       นายเสฏฐวุฒิ ศรีพูล ตัวแทนนักเรียนที่ชุมนุมประท้วง กล่าวว่า โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เป็นสถาบันการศึกษาประจำอำเภอที่สร้างคน สร้างชื่อเสียงนำพาความภาคภูมิใจสู่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาวงมาโดยตลอด จนเมื่อนายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายมาเป็นผู้บริหาร นำความเสื่อมถอยด้านวิชาการ ทำให้ผลการเรียนการสอนของนักเรียนตกต่ำลง นักเรียนที่เรียนเก่งๆต้องย้ายที่เรียนไปเกือบหมด
    
       นอกจากนี้ นายสัญชาติ ยังได้แต่งตั้ง นายทรงฤทธิ์ เป็นรองผู้อำนวยการ ทั้งที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มีพฤติกรรมส่อทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง โดยเฉพาะโครงการรับเหมาก่อสร้างภายในโรงเรียนหลายโครงการ เช่น การรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ การปรับปรุงโรงอาหาร การซ่อมบ้านพักครู 2 หลัง การเทคอนกรีตหน้าเสาธง และการเรียกเก็บการซื้อพัสดุจากร้านค้าต่างๆ ซึ่งแต่ละโครงการมีผู้รับเหมาเพียงรายเดียวเท่านั้น
    
       นายเสฏฐวุฒิ กล่าวอีกว่า จากพฤติกรรมของผู้บริหารทั้ง 2 คน นักเรียนรวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองจึงได้รวมตัวกันชุมนุมขับไล่นายสัญชาติ และนายทรงฤทธิ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดำเนินการย้ายผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมงทันที หากยังไม่ได้รับคำตอบ นักเรียนทุกคนจะชุมนุมยืดเยื้อ จะไม่เข้าเรียนจนกว่าทั้ง 2 คน จะย้ายออกนอกพื้นที่และจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ต่อไป
    
       ล่าสุด นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าเจรจากับนักเรียนแล้ว
    
       นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เข้าไปเจรจากับนักเรียนแล้ว โดยนักเรียนได้ยื่นข้อเสนอคือ 1.ให้จัดครูวิทยาศาสตร์มาให้เหมาะสม 2.ให้ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนทุกๆด้าน 3.ปรับปรุงห้องเรียนให้อื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งตนรับปากจะดำเนินการให้
    
       และ 4.ให้ย้ายนายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายทรงฤทธิ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเรื่องดังกล่าวเป็นการกล่าวหา จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
    
       เบื้องต้นจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา คาดว่าจะน่าทราบผลภายใน 7 วัน และจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ามาช่วยราชการในสำนักงานจนกว่าการสอบสวน เสร็จสิ้น ส่วนรองผู้อำนวยการนั้น เป็นการแต่ตั้งกันภายใน ซึ่งโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ
    
       อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายสัญชาติ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เพราะปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ


ข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000165149

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นักเรียนทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ด้วยค่ะ

ดูทีวีครูเรียนรู้วิทยายุทธ

Subscribe Now: Feed Icon